Звенигородська Районна Державна Адміністрація
Звенигородський район, Черкаська область

Форми запитів

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Розпорядник інформації

Звенигородська районна державна адміністрація

Запитувач

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, ___________________________________________________________

найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

___________________________________________________________

та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

 

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

________________________________________________________

факсом

________________________________________________________

за телефоном

________________________________________________________

 

_____________

(Дата)

_____________

(підпис)

_________________________

(П.І.Б.)