Інформаційні картки, бланки заяв, зразки заповнення заяв суб`єктів надання адміністративних послуг

ВІДДІЛ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 1, 2, 3

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ВИСНОВКУ ПО ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ 1, 2

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ  ВИСНОВКУ ПО ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 1, 2, 3

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ЗВЕНИГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОЗВІЛ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ, ЩО ПРОВАДЯТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ З ВИРОБНИЦТВА ТА/АБО ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

1, 2, 3, 4

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОЗВІЛ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ:

НА ПОТУЖНОСТЯХ (ОБЄКТАХ) З ПЕРЕРОБКИ НЕЇСТИВНИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ;

НА ПОТУЖНОСТЯХ (ОБЄКТАХ) З ВИРОБНИЦТВА, ЗМІШУВАННЯ ТА ПРИГОТУВАННЯ КОРМОВИХ ДОБАВОК, ПРЕМІКСІВ І КОРМІВ 1, 2, 3

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВИДАЧА ДОЗВОЛУ (САНІТАРНОГО ПАСПОРТА) НА РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИЗ ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ (САНІТАРНОГО ПАСПОРТА) НА РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 1, 2, 3, 4,  ЗАЯВА

ВІДДІЛ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ В ЗВЕНИГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 1, 2

СТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ДОВІДКИ, ЩО МІСТИТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ) НАДАННЯ ВІДОМОІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ВІДОМСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ 1,2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ВІДОМСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  НАДАННЯ ВІДОМСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ), ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОДЕРЖАННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У МЕЖАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ ВИДОМ ЇЇ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИКОРИСТАННЯ) 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ВІДОМСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИКОПІЮВАНЬ З КАДАСТРОВОЇ КАРТИ (ПЛАНУ) ТА ІНШОЇ КАРТОГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВИДАЧА ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НА ЯКУ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА СУБОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  ВИДАЧА ВІДОМОСТЕЙ З ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО ВКЛЮЧЕНА ДО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВИДАЧА ВИТЯГУ З ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ЯКА БУЛА ДОПУЩЕНА ОРГАНОМ ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ДОВІДКИ З ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВТНОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ ТА РОЗПОДІЛ ЇХ ЗА ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ, УГІДДЯМИ(ЗА ДАНИМИ ФОРМИ 6-ЗЕМ) 1, 2, ЗРАЗОК ЗАЯВИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ ТА ПРИЙНЯТИМИ ВІДПОВІДНО ДО НИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ 1, 2

ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ДОВІДКИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ АБО ЇЇ РОЗУМІННЯ В ОБСЯЗІ, ДОСТАТНЬОМУ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ 1, 2, 3, БЛАНК ЗАЯВИ

ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВИДАЧА АКТА ОБСТЕЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АБО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 1, 2, 3, 4

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ АКТА  ОБСТЕЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АБО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 1, 2

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ДОЗВІЛ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 1, 2, 3

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА НАДАННЯ  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ  НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВКЛЕЮВАННЯ ДО ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (ЗРАЗКА 1993 РОКУ) ФОТОКАРТКИ ПРИ ДОСЯГНЕННІ ГРОМАДЯНИНОМ 25- І 45- РІЧНОГО ВІКУ 1, 2

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВКЛЕЮВАННЯ ДО ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (ЗРАЗКА 1993 РОКУ) ФОТОКАРТКИ ПРИ ДОСЯГНЕННІ ГРОМАДЯНИНОМ 25- І 45- РІЧНОГО ВІКУ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (ЗРАЗКА 1993 РОКУ) ЗАМІСТЬ ВТРАЧЕНОГО, ВИКРАДЕНОГО 1, 2

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (ЗРАЗКА 1993 РОКУ) ЗАМІСТЬ ВТРАЧЕНОГО, ВИКРАДЕНОГО 1, 2, 3

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (ЗРАЗКА 1993 РОКУ) У РАЗІ ОБМІНУ У ЗВЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ (ПЕРЕМІНОЮ) ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ АБО ПО БАТЬКОВІ, УСТАНОВЛЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ У ЗАПИСАХ, НЕПРИДАТНОСТІ ПАСПОРТА ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ 1, 2

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (ЗРАЗКА 1993 РОКУ) У РАЗІ ОБМІНУ У ЗВЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ (ПЕРЕМІНОЮ) ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ АБО ПО БАТЬКОВІ, УСТАНОВЛЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ У ЗАПИСАХ, НЕПРИДАТНОСТІ ПАСПОРТА ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ 1, 2

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РВ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ РЕЄСТРАЦІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 1, 2

ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧ НІ КАРТКИ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА Державна реєстрація юридичної особи

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА Державна реєстрація припинення юридичної особи

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі

Інформаційна картка адміністративної послуги з державної реєстрації створення юридичної особи

Інформаційна картка адміністративної послуги з державної реєстрації про припинення юридичної особи

Інформаційна картка адміністративної послуги з державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

Інформаційна картка адміністративної послуги здержавної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи

Інформаційна картка адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі

Інформаційна картка адміністративної послуги з надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Інформаційна картка адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Які соціально-економічні проблеми для Вас особисто найбільш гострі?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень