КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ДІТЕЙ 24.04.2019

Для забезпечення дітям можливості визначити себе як особистість і реалізувати свої можливості в безпечних і сприятливих умовах, в середовищі сім’ї або опікунів, для підготовки їх до життя у вільному суспільстві та захисту дітей створено ряд документів на державному та міжнародному рівні.

Частина 1 ст. 52 КонституціїУкраїнипередбачає рівністьдітей у своїх правах незалежновідпоходження, а такожвід того, народжені вони у шлюбічи поза ним.

Правовий статус дитини, окрімКонституціїУкраїни, визначають ряд законів і підзаконнихнормативнихактів, якізабезпечуютьрозвитокдітей, встановленнягарантій і пільг для “маленьких громадян” нашоїдержави.

В ЗаконіУкраїни “Про громадянствоУкраїни” від 18.01.2001 року зазначено, що “дитина – особа віком до 18 років”.

В цивільному та сімейномузаконодавстіУкраїнипоняття особи, що не досягла 18 роківвизначаєтьсяпоняттями малолітньої” та “неповнолітньої”.

Відповідно до Цивільного кодексу Українималолітньою є особа, яка не досягла 14 років та наділеначастковоюдієздатністю. Малолітнімають право:

 • самостійновчинятидрібніпобутовіправочини. Правочинвважаєтьсядрібнимпобутовим, якщовінзадовольняєпобутові потреби особи, відповідаєїїфізичному, духовному чисоціальномурозвитку та стосується предмета, якиймаєневисокувартість;
 • здійснюватиособистінемайнові права на результатиінтелектуальної, творчоїдіяльності, щоохороняються законом.

Малолітня особа не несевідповідальності за завдану нею шкоду.

Неповнолітньою є фізична особа у віцівідчотирнадцяти до вісімнадцятироків та наділенанеповноюдієздатністю.

Неповнолітні особи крімправочинів, щоможутьвчинятималолітні особи, мають право:

 • самостійнорозпоряджатисясвоїмзаробітком, стипендієючиіншими доходами;
 • самостійнорозпоряджатисямайном, яке вони придбали на свійзаробіток, стипендіючидохід, за виняткомнерухомих речей і транспортнихзасобів;
 • з 16 роківвправівлаштуватисьна роботу;
 • самостійноздійснювати права автора творів науки, літератури, мистецтва, права наоб’єктипромисловоївласностічивласності на іншірезультатисвоєїтворчоїдіяльності, щоохороняються законом;
 • бути учасниками та засновникамиюридичнихосіб;
 • за нотаріальнопосвідченоюзгодоюбатьківздійснюють угоди стосовнотранспортнихзасобівабонерухомого майна, яке їмналежить;
 • за згодоюбатьківрозпоряджатися коштами, що внесли інші особи на їхнєім’я в банківські установи.

Закон України “Про охоронудитинства”, прийнятий Верховною Радою України 26.04.2001 року на виконанняКонвенції про права дитини, завданнямякого є розширеннясоціально-правовихгарантійдітей, забезпеченняфізичного, інтелектуальногорозвитку молодого покоління, створеннясоціально-економічних і правовихінститутів з метою захисту прав і законнихінтересівдитини в Україні, забезпечуєкожнійдитині право:

 • на житло – діти-члени сім’їнаймачачивласникажитловогоприміщення – мають право користуватисязайманимприміщеннямнарівні з власникомчинаймачем;
 • на майно – кожнадитина в тому числі і усиновлена, має право на одержання в установленому законом порядку у спадщину майна і коштівбатьківчи одного з них, у випадкахїхньоїсмертіабовизнанняїх за рішенням суду померлими, незалежновідмісцяпроживання; дитина, батьківякоїпозбавленобатьківських прав, не втрачає права на наслідуванняїхнього майна у випадкувизнаннябатьківабо одного з них рішенням суду безвістівідсутніми, дитинамає право на утримання за рахунокїхкоштів і майна.

Батьки або особи, якіїхзаміняють, не мають права без дозволу органу опіки і піклуванняукладати угоди, щозачіпаютьмайнові та житлові права дітей та належать нотаріальномупосвідченнючиспеціальнійреєстрації.

Окрімвищезгаданих, дитинамає й інші, передбаченіСімейним кодексом України, Законом України “Про молодіжні та дитячігромадськіорганізації”, Законом України “Про державнудопомогусім’ям з дітьми”, Законом України “Про освіту” права. А саме:

 • бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, щостосуютьсяїїособисто, а також з питаньсім’ї;
 • власності на майно, придбане батьками або одним з них для забезпеченнярозвитку, навчання та виховання (одяг, іграшки, книги, музичніінструменти, спортивнеобладнання);
 • висловити свою думку щодо способу управлінняїїмайном та на відшкодуванняматеріальнихзбитків за шкоду, завдануїї майну;
 • з 14 роківбрати участь у розпорядженніаліментами, якіодержані для їїутримання, а також і на самостійнеодержанняаліментів та розпорядження ними;
 • з 16 роківзмінитисвоєпрізвище та ім’я у порядку, встановленому законом;
 • з 14 роківвільносамостійнопересуватися по територіїУкраїни і вибиратимісцеперебування;
 • з 16 роківвільносамостійновиїжджати за межіУкраїни;
 • з 6 до 18 роківоб’єднуватись у дитячігромадськіорганізації;
 • з 14 до 35 роківоб’єднуватисьумолодіжніорганізації;
 • противитисяненалежномувиконанню батьками своїхобов’язківщодонеї;
 • звернутися за захистомсвоїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, іншихорганівдержавноївлади, органівмісцевогосамоврядування та громадськихорганізацій, а з 14 років – безпосередньо до суду.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Які соціально-економічні проблеми для Вас особисто найбільш гострі?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень