Про виконання бюджету району за 1 квартал 2020 року

Дата: 29.04.2020 19:40
Кількість переглядів: 232

Про виконання бюджету району за 1 квартал 2020 року

 

ДОХОДИ

 

За три місяці 2020 року до зведеного бюджету району надійшло доходів (з міжбюджетними трансфертами) в сумі 67888,1  тис.грн., що становить 111,6 відс. до плану на три місяці та 26,9 відс. до плану на рік.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло 36908,0 тис.грн. (25,2 відс. до плану на рік), в тому числі по загальному фонду – 36145,4 тис.грн. (146,5 відс. до плану на березень та 25,1 відс. до плану на рік), по спеціальному фонду – 762,6 тис.грн. (121,7 відс. до плану на березень та 30,7 відс. до плану на рік).

Планові показники загального фонду на березень місяць виконані по всіх основних видах власних доходів, в тому числі по податку на доходи фізичних осіб – на 125,3 відс. (+3735,3 тис.грн.), по єдиному податку – (+4550,4 тис.грн.), по податку на майно – на 124,9 відс. (+1234,6 тис.грн.), по акцизному податку – в 3,1 рази (+1091,2 тис.грн.).

Планові показники загального фонду на березень місяць виконані також по всіх бюджетах району, в тому числі по районному бюджету – на 128,1 відс., по міському бюджету – на 170,0 відс., по сільських бюджетах вцілому – на 182,3 відс.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів (без трансфертів) по загальному фонду зросли на 15,7 відс. (+4915,6 тис.грн.) Забезпечено зростання надходжень по таких видах доходів загального фонду, зокрема: по податку на доходи фізичних осіб – на 14,3 відс. (+2319,3 тис.грн.), по податку на майно – на 6,4 відс. (+370,4 тис.грн.)  по єдиному податку – на 12,5 відс. (+874,5 тис.грн.), по акцизному податку (в цілому) – в 2,7 рази (+1021,9 тис.грн.).

 

ВИДАТКИ

 

Видаткова частина бюджету району за  звітний період виконана в сумі 67774,7 тис.грн., у тому числі: за загальним фондом – 65947,8 тис.грн. (26,2 відс. до уточненого розпису на рік), за спеціальним фондом – 1826,9 тис.грн. (16,8 відс. до уточненого кошторису на рік).

 

Із загальної суми видатків загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров»я) спрямовано 49907,9 тис.грн. або 75,7 відс., на придбання медикаментів та перев`язувальних матеріалів (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров»я) – 458,9 тис.грн. або 0,7 відс., продуктів  харчування (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров»я)– 306,7 тис.грн., або 0,5 відс., оплату енергоносіїв (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров»я)– 6801,3 тис.грн., або 10,3 відс..

В цілому на захищені статті спрямовано кошти в сумі 58294,2 тис.грн., що становить  88,4 відс. видатків загального фонду.

За  звітний період забезпечено в повному обсязі фінансування видатків на виплату заробітної плати, проведено розрахунки бюджетних установ за спожиті енергоносії.

Найнижчі показники виконання видатків загального фонду до плану звітного періоду по сільських радах: Хлипнівській  – 44,2 відс., Рижанівській – 58,0 відс.,  Козацькій –  58,8 відс..

 

На утримання органів місцевого самоврядування за 1 квартал 2020 року використано 6786,1 тис. грн, або 87,6 відс. до уточненого плану звітного періоду, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями –
6211,7  тис. грн.  або 91,5 відс. до загального обсягу видатків, оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 265,2 тис.грн. або 3,9 відс.

 

На утримання закладів освіти зведеного бюджету району використано 32412,2 тис. грн  або 80,4 відс.  уточнених   призначень звітного періоду.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано  28657,0 тис. грн (95,3 відс. до уточнених планових призначень звітного періоду та 88,4 відс. до загального обсягу видатків).

Видатки на харчування  становили 99,2 тис. грн (13,9 відс. до уточнених планових призначень звітного періоду і 0,3 відс. до загального обсягу видатків).

На оплату комунальних платежів спрямовано  3071,3 тис. грн, або 32,3 відс. до уточнених планових призначень звітного періоду. Питома вага цих видатків становить 9,5 відс. до загального обсягу видатків.

 

Асигнування на утримання установ охорони здоров’я за звітний період використані в сумі 13315,9 тис. грн, при уточненому плані звітного періоду 17088,1 тис. грн, або на 77,9 відс. На виплату заробітної плати  з нарахуваннями спрямовано 9391,7 тис.грн, або 70,5 відс. від обсягу проведених видатків, придбання медикаментів – 454,3 тис.грн, або 3,4 відс.,  продуктів харчування – 166,8 тис.грн, або 1,3 відс., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2480,0 тис.грн, або 18,6 відс..

 На забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет спрямовано 388,5 тис. грн, що становить 94,9 відс. до призначень звітного періоду.

 

 Видатки на соціальний захист склали 2191,4 тис.грн при плані вказаний період з урахуванням внесених змін  2841,4 тис. грн  або  77,1 відс. до уточненого плану звітного періоду.

За рахунок субвенцій з обласного бюджету проведено видатки:

на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КТКВМБ 3050) - у сумі 157,1 тис.грн;  на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування (КТКВМБ 3171)  - у сумі 13,5 тис.грн, витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (КТКВМБ  3090)  - у сумі  3,7 тис.грн

 

За рахунок коштів місцевих бюджетів району проведено видатки:

на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КТКВМБ 3033) у сумі  18,0 тис.грн.,

на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КТКВМБ 3104) у сумі  1312,8 тис.грн,

на надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (КТКВМБ 3105) у сумі  160,1 тис.грн,

на проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КТКВМБ 3112) у сумі 9,0 тис.грн;

на утримання  центру соціальних служб для молоді  (КТКВМБ 3121) у сумі  284,6 тис.грн,

на здійснення заходів та реалізації проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`  (КТКВМБ 3131) у сумі  17,0 тис.грн,

на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КТКВМБ 3160) у сумі  0,9 тис.грн,

на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (КТКВМБ 3192) у сумі  19,2 тис.грн,

на виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КТКВМБ 3242) у сумі  195,4 тис.грн, з них: на  надання допомоги малозабезпеченим громадянам – 195,0 тис.грн, фінансова підтримка районної організації Товариства Червоного Хреста – 0,4 тис.грн.

 

 

         Асигнування загального фонду на утримання установ культури і мистецтва використані у сумі 2695,4 тис. грн при уточненому плані звітного періоду 3476,0 тис.грн, що склало 77,5 відс. На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2235,8 тис.грн, що становить 87,1 відс. до уточнених призначень та 82,9 відс. загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 203,3 тис.грн. (48,6 відс. до уточнених планових призначень звітного періоду 7,5 відс. до загального обсягу видатків.        

 

Заклади фізичної культури та спорту використали асигнування  у сумі   662,3 тис.грн або 59,5 відс. уточненого плану звітного періоду, в т.ч.: на утримання ДЮСШ спрямовано 578,4 тис.грн, на виконання районних програм – 83,9 тис.грн. Із загальної суми видатків на утримання ДЮСШ на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 541,5 тис.грн, або 93,6 відс. загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 35,4 тис.грн, або 6,1 відс..

 

         По галузі "Житлово-комунальне господарство" проведено видатки у сумі 3672,5 тис.грн. при уточненому  плані  звітного періоду 5248,2 тис.грн. або на 70,0 відс.. За рахунок цих коштів було проведено видатки:

на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  у сумі 600,0 тис.грн.;

на благоустрій територій населених пунктів району у сумі 2546,1 тис.грн.;

на заходи, пов`язані з поліпшенням питної води у сумі 32,5 тис.грн.;

на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво у сумі 493,9 тис.грн.

 

По галузі "Економічна діяльність" профінансовано видатки  на виконання районних програм у сумі 602,5 тис.грн, з них:

на здійснення заходів із землеустрою у сумі 90,3 тис.грн;

на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у сумі 453,4 тис.грн;

на перерахування членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування у сумі 6,7 тис.грн.;

 

на виконання місцевих програм у сумі 52,1 тис.грн, в т.ч.:

Програми "Підвищення енергоефективності Звенигородського району" на 2012-2020 роки"  у сумі 0,2 тис.грн;

Програми трудовий архів Звенигородського району на 2020-2021 роксумі 51,9 тис.грн

 

По галузі "Інша діяльність" профінансовано видатки у сумі  59,0 тис.грн в т.ч. на виконання  програм:

районної комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту району, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації,створення місцевого матеріально-технічногорезерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуаційу мирний час та особливий період на 2019–2020 роки у сумі 10,0 тис.грн;

        програми розвитку та фінансової підтримки редакції  Звенигородського районного радіомовлення  на 2020 рік  у сумі 47,0 тис.грн;

       програми підтримки діяльності та фінансового забезпечення  Звенигородської районної державної адміністрації на 2019-2020 роки  у сумі 2,0 тис.грн

     

 

З місцевих бюджетів району  перераховано:

інші субвенції з місцевого бюджету   у сумі  2655,0 тис.грн. з них:

з районного бюджету – 385,7 тис.грн. сільським бюджетам на утримання закладів освіти та культури,

з міського та сільських бюджетів – 2269,3 тис.грн. на утримання закладів бюджету району,

 

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 895,6 тис.грн..

 

   Видатки спеціального фонду бюджету району виконано у сумі – 1826,9 тис.грн. (16,8 відс. до кошторису на рік).

  

В складі спеціального фонду видатки:

 за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 309,4 тис.грн.,

цільових фондів місцевих бюджетів  району в сумі  40,0 тис.грн.,

бюджету розвитку у сумі 1477,5 тис.грн..

 

Начальник фінансового управління                                   Наталія ЛАВРІНЧЕНКО

 

Виконання спеціального фонду бюджету району за 1 квартал 2020 року

Виконання доходної частини загального фонду ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ за 1 квартал 2020 року


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Які соціально-економічні проблеми для Вас особисто найбільш гострі?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень