Про дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці на підприємстві

Дата: 27.08.2020 20:44
Кількість переглядів: 100

  Вимоги законодавства про охорону праці, зокрема Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (зі змінами), поширюються на фізичних і юридичних осіб, що використовують найману працю.

  Згідно з НПАОП 0.00-6.03–93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», усі організаційні заходи щодо питань охорони праці на підприємстві вводяться тільки наказами роботодавця.

  Перший крок, який має зробити роботодавець для виконання зазначених зобов'язань, – визначення небезпечних й шкідливих виробничих факторів, що діють на працівників (тільки ті роботи, що виконуються на підприємстві);

 Другий крок – визначення та затвердження таких переліків.  Третій крок – створення на підприємстві службу охорони праці. Служба охорони праці діє відповідно до Положення про службу охорони праці, яке роботодавець розробляє на основі Типового положення про службу охорони праці.  Відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону праці» та пункту 1.4. Положення служба з охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб. Якщо кількість працівників становить 20–49 осіб, то функції служби охорони праці можуть виконувати за сумісництвом (суміщенням) особи, які мають спеціальну підготовку, а за чисельності працівників менше 20 осіб – на договірних засадах можуть залучатися сторонні фахівці.  Служба охорони праці, зокрема, готує та вносить на розгляд роботодавця проекти наказів з питань охорони праці на підприємстві. Одним з перших є наказ про введення переліку професій, посад і видів робіт, на які мають бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють у межах підприємства.

 Четвертий крок – введення переліку діючих у межах підприємства та обов'язкових для виконання нормативно-правових актів та актів з охорони праці (правил, норм, регламентів, положень, стандартів, інструкцій та інших документів).  Інструкції з охорони праці розробляються на кожен вид виконуваної роботи чи за професією керівниками структурних підрозділів за участі служби охорони праці. Ці інструкції мають встановлену форму, затверджуються керівником, реєструються у відповідному журналі службою охорони праці і видаються під розписку керівникам структурних підрозділів, які повинні забезпечити ними кожне робоче місце.

  П'ятий крок – призначення посадових осіб, відповідальних за безпечну організацію і виконання робіт з підвищеною небезпекою, і забезпечення цих осіб посадовими інструкціями встановленої форми. Зі своїми посадовими інструкціями зазначені вище особи мають бути ознайомлені під розписку. Перелік діючих посадових інструкцій також затверджується наказом.

 Шостий крок – забезпечення навчання посадових осіб з питань охорони праці. Роботодавець за власний рахунок має пройти навчання сам і організувати навчання посадових осіб з питань охорони праці. Навчання здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці (далі – Положення про навчання), яке вводиться відповідним наказом і визначається Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці додатком до Положення про навчання встановлено перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

 Сьомий крок - введення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці. Усі керівники структурних підрозділів, які пройшли відповідне навчання та мають затверджені інструкції з охорони праці, повинні вести журнали реєстрації інструктажів з охорони праці. Відомості про проведення вступного інструктажу фіксуються у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Відомості про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів заносяться до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.  Журнали мають відповідати формі, визначеній Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. При реєстрації у журналі інструктажів з охорони праці обов'язково має бути вказаний номер інструкції, відповідно до якої проводиться інструктаж.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора