Що таке служба у військовому резерві та як стати резервістом

Дата: 14.08.2018 11:50
Кількість переглядів: 128


Cлужбу у військовому резерві в Збройних Силах України впроваджено з 2006 року.

Резервісти Збройних Сил України у добровільному порядку укладали контракт з командирами військових частин, проходили підготовку на зборах у складі штатних підрозділів під час активних практичних навчань, тренувань.

З початку кризової ситуації резервісти були завчасно викликані до бойових військових частин на навчальні збори, з наступним їх призовом під час мобілізації, та направлені у складі своїх штатних підрозділів у райони бойового призначення.

У 2015 році для забезпечення планової заміни військовослужбовців, які прослужили по мобілізації один рік, проведено три нових черги часткової мобілізації, при одночасному звільненні тих, хто вже вислужили встановлені строки. При цьому спочатку забезпечувалося проведення мобілізації громадян, допідготовка у навчальних центрах, бойове злагодження. І тільки після цього проводилася ротація підрозділів. Це дозволило провести поетапну ротацію військовослужбовців, які тривалий час були в зоні АТО.

У той же час важливо не допустити втрати для Збройних Сил підготовлених військовослужбовців, які звільняються з військової служби і брали участь у бойових діях, зберегти накопичений бойовий потенціал підрозділів, після їх звільнення.

Тому одним із важливих завдань, визначених Президентом України для Збройних Сил України, є створення військового оперативного резерву першої черги. У березні 2015 року прийнятий Закон, який встановлює обов’язкове зарахування в оперативний резерв військовослужбовців, які звільняються, як зі строкової служби, так і тих, хто був призваний по мобілізації. Резервісти призначаються на свої або ж вищі посади в тих частинах, підрозділах, де вони проходили службу.

Виклик резервістів військового оперативного резерву першої черги на військову службу під час мобілізації здійснюється з оголошенням загальної мобілізації або за окремим рішенням Президента України в ході часткової мобілізації. Час на прибуття резервіста до військової частини (підрозділу) з моменту його оповіщення визначається — одна доба.

Ті ж військовослужбовці, які не отримали в ході служби необхідного рівня підготовки, зараховуються в територіальний резерв. Вони можуть використовуватися для комплектування бойових військових частин за рішенням військового комісара.

Призначення військовозобов’язаного до військового оперативного резерву не є перепоною щодо залучення його до проходження військової служби за контрактом. Навпаки, Генеральний штаб розглядає цю категорію військовослужбовців як пріоритетну для укладання з ними контрактів та комплектування ними військових частин, установ ЗСУ.

Дана норма, якою ми відходимо від принципу виключного добровільного комплектування військового резерву, діє тільки на особливий період. По його закінченню, всім резервістам оперативного резерву буде запропоновано в добровільному порядку укласти контракт на подальше проходження служби в резерві.

Генеральним штабом ЗСУ вже підготовлено законопроект, що передбачає забезпечення резервістів соцпакетом, аналогічним тому, який мають військовослужбовці за контрактом, а саме: безкоштовне медичне забезпечення у військово-медичних установах, пільгове отримання вищої освіти, врахування служби в резерві при обчисленні пенсії.

 

ДЕВ’ЯТЬ ЗАПИТАНЬ ПРО СЛУЖБУ У ВІЙСЬКОВОМУ РЕЗЕРВІ

 

 1. Яка мета служби у військовому резерві ?

Планомірна підготовка резервістів для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом у мирний та воєнний час шляхом набуття та підтримання на належному рівні вмінь і навичок за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

 1. Хто такі резервісти ?

Це громадяни України, які в добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

 1. Яка категорія громадян має право проходити службу у військовому резерві ?

Громадяни України (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань. Службу у військовому резерві проходять громадяни України незалежно від статі, придатні до військової служби за станом здоров’я, професійними та моральними якостями, та які не досягли граничного віку перебування у запасі другого розряду (60 років — для рядового, сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, 65 років — для вищого офіцерського складу), а також проживають поблизу місця дислокації військової частини.

 1. Якщо безробітний укладе контракт на проходження служби у військовому резерві, чи не втратить він статус безробітного?

Резервісти не належать до зайнятого населення в Україні і мають право бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу.

 1. Яка різниця між проходженням служби у військовому резерві та виконанням військового обов’язку в запасі ?

Резервісти проходять службу на добровільній основі. Вони свідомо вибирають військову справу, укладають контракт з державою та проходять планомірну підготовку. Резервісти за успішне виконання програми підготовки на рік отримують грошову винагороду.

Резервісти прибувають до військової частини за викликом її командира протягом 24 годин, тоді як строк прибуття військовозобов’язаних складає від 2 до 29 діб.

 1. Які права відносно резервістів надані командирам ?

Згідно з чинним законодавством командир військової частини уповноважений:

під час мобілізації призивати резервіста на військовому службу;

у мирний час залучати резервіста:

на навчальні збори під час проведення основних заходів підготовки підрозділів;

на спеціальні збори у разі прийняття Президентом України схваленого Верховною Радою України рішення про запровадження правового режиму надзвичайного стану.

 1. Як здійснюється підготовка резервістів ?

Резервісти щороку залучаються на навчальні збори, у зручну для них та їх роботодавців пору, під час активних практичних заходів підготовки (навчання, тренування, бойові стрільби) своїх підрозділів. Загальна тривалість підготовки – до 30 діб на рік. Цей термін може бути збільшений до 3-х місяців.

 1. Скільки і що отримує резервіст під час проходження служби у військовому резерві ?

Резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, виплачується одноразове грошове заохочення, (грн на рік):

вищому офіцерському складу       — 3100

старшому офіцерському складу    — 2800

молодшому офіцерському складу — 2500

прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам       — 2200

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам   — 1900

рядовому складу         — 1600

Добові у таких розмірах, відсотків добових у разі службового відрядження:

вищому офіцерському складу       — 50%

старшому офіцерському складу    — 40%

молодшому офіцерському складу — 35%

прапорщикам, старшим прапорщикам  — 35%

мічманам, старшим мічманам молодшим сержантам, сержантам, старшим         — 30%

сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам рядовому складу       — 20%

За призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

Резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати.

Резервістам на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати із розрахунку до двох мінімальних заробітних плат на місяць. (норма Закону України набрала чинності з 01.01.2015).

 1. Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві?

За ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов’язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

 

ЯК СТАТИ РЕЗЕРВІСТОМ

 

1.Прийми рішення про проходження служби у військовому резерві

2.Обери військову частину, посаду та спеціальність для проходження служби у військовому резерві

3.Збери необхідні документи, в разі сумніву зателефонуй до військової частини, яку ти обрав, або військового комісаріату

Подай заяву до командира військової частини. У заяві вкажи: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання; посаду, на якій ти бажаєш проходити службу у військовому резерві; освіту та професію; військово-облікову спеціальність (при наявності).

Разом із заявою надай:

– кольорові фотокартки розміром 9×12 см та 3×4см;

– паспорт громадянина України;

– військовий квіток (при наявності);

– автобіографію, написану власноруч;

– оригінали документів про освіту.

Командир військової частини має 3 доби для вивчення твоїх документів та прийняти рішення, яке він має тобі повідомити.

 1. Пройди медичний огляд та надай висновок військово-лікарської комісії до пакета документів

Для проходження медичної комісії командир військової частини направить тебе до військового комісаріату. Військовий комісар організує проведення медичного огляду військово-медичною комісією військового комісаріату, як правило, під час проведення медичних оглядів призовників. В період між призовами можна пройти гарнізонну або госпітальну ВЛК за місцем дислокації військової частини.

 1. Пройди перевірку рівня фізичної підготовленості

Перевірка фізичної підготовки проводиться при військовій частині з урахуванням вимог спеціальності, яку ти обрав.

 1. Пройди професійно-психологічне тестування
 2. Надай необхідні документи до підрозділу по роботі з особовим складом військової частини для формування твоєї особової справи

До особової справи резервістів входять такі документи:

– заява про добровільний вступ на службу у військовому резерві;

– копії 1,2,10 сторінок паспорта громадянина України та сторінки з відміткою про реєстрацію;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– автобіографія написана власноруч та у друкованому вигляді;

– копії документів про народження, освіту, сімейний стан та дітей;

– характеристика з місця роботи, навчання;

– довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки);

– картка професійного відбору та результати тестування кандидата;

– відомість результатів перевірки з фізичної підготовки;

– висновок військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби;

– довідка про групу крові та резус -фактор.

 1. Підпиши контракт

За результатами вивчення кандидатів, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, командиром військової частини приймається рішення про укладання контракту.

 

! ЗВЕРНИ УВАГУ, ЩО ВИВЧЕННЯ КАНДИДАТІВ У РЕЗЕРВІСТИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОМАНДИРАМИ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ПО ДОКУМЕНТАХ ТВОЄЇ ОСОБОВОЇ СПРАВИ.

ПРИ ПОТРЕБІ КОМАНДИР ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ МОЖЕ ЗАПРОСИТИ ТЕБЕ НА ОСОБИСТУ СПІВБЕСІДУ

 

За інформацією Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора