Про оскарження рішень комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації ПН/РК

Рекомендуємо запитання – відповіді щодо оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Джерело: База знань Загальнодоступного інформаційного ресурсу Державної фіскальної служби України, категорія 133.01.

1. Який порядок оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової  накладної/розрахунку коригування в ЄРПН?

Відповідь: Оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) здійснюється у порядку, визначеному ст. 56 Податкового кодексу України (Кодексу, ПКУ) з урахуванням таких особливостей:

     скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;

     скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в ЄРПН розглядається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за участі уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

     скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН розглядається протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Термін розгляду скарги не може бути продовженим;

     якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в ЄРПН не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

     Порядок розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року №485.

Постанову №485 можна завантажити і прочитати за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/485-2017-%D0%BF

 

Згідно з п. 5 Постанови №485 скарги подаються платником податку на додану вартість (далі – платник податку) до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. У разі коли останній день строку, зазначеного у п. 5 Постанови №485, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Строк подання скарги може бути продовженим за правилами і на підставах, визначених п. 102.6 ст. 102 Кодексу.   Не підлягають адміністративному оскарженню рішення комісії ДФС, які оскаржені платником податку в судовому порядку (п. 6 Постанови № 485).

Скарга складається виключно у письмовій формі та подається платником податку особисто або через свого уповноваженого представника безпосередньо до ДФС або надсилається поштовим відправленням (п. 7 Постанови № 485).

     Відповідно до п. 9 Постанови №485 скарга повинна містити:

     найменування або прізвище, ім’я, по батькові платника податку, який подає скаргу, його податкову адресу;

     податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб – підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

     реквізити оскаржуваного рішення комісії ДФС;

     інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії ДФС;
     відомості про оскарження рішення комісії ДФС до суду;

     вимоги платника податку, який подає скаргу;

     адресу, на яку необхідно надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.
     При цьому платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, завірені у встановленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації (п. 10 Постанови №485).

     Скарга підписується особисто платником податку, який її подає, або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується уповноваженим представником платника податку, до неї додаються оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства (п. 11 Постанови №485).

     За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає рішення щодо скарги, яке реєструється службою діловодства ДФС та надсилається платнику податку з урахуванням вимог, визначених п. 56.23 ст. 56 ПКУ (п. 12 Постанови № 485).
     Згідно з п. 13 Постанови №485 за результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:

     задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС;

     залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.

     Скарга залишається без розгляду у разі, коли до прийняття рішення комісії з питань розгляду скарг від платника податку, який її подав, до комісії з питань розгляду скарг надійшла заява про відмову від скарги. Про залишення скарги без розгляду комісія з питань розгляду скарг повідомляє платнику податків у письмовій формі із зазначенням причин у строк, визначений п. 56.23 ст. 56 ПКУ (п. 14 Постанови № 485).

Відповідно до п. 15 Постанови № 485 рішення комісії з питань розгляду скарг надсилається на адресу, зазначену платником податку у скарзі, а у разі її відсутності – на податкову адресу платника податку у строк, визначений п. 56.23 ст. 56 ПКУ.

Рішення комісії з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку (п. 17 Постанови № 485).

Згідно з п. 18 Постанови № 485 задоволення скарги є підставою для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ.

 

2. Чи може платник податків оскаржити в одній скарзі декілька рішень комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в ЄРПН?

Відповідь:  Платник податків може оскаржити в одній скарзі всі рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки чинним законодавством не встановлено таких обмежень.

 

Пропонуємо також переглянути актуальні відео ГУ ДФС у Черкаській області щодо дій платників у разі зупинення реєстрації податкових накладних у плейлисті «СМКОР» на YouTube-каналі «Допомога платнику»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLx6OExJokLNTN1znvZxlQPjF0_D8EhDPJ або у плейлисті «СМКОР» на сторінці ГУ ДФС у Черкаській області у Facebook: https://www.facebook.com/pg/sfs.cherkasy/videos/?ref=page_internal

Завантажити презентацію «Алгоритм дій платника при зупиненні реєстрації податкових накладних»: http://ck.sfs.gov.ua/data/material/000/230/306741/SMKOR_korotko_onovleno_.pdf

 Завантажити і опрацювати останній актуальний лист Державної фіскальної служби України від 06.09.2017 №2723/99-99-07-05-01-18 «Про систему моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків»: http://sfs.gov.ua/baneryi/zupinennya-reestratsii-pn/309150.html

 

       Нагадуємо, що електронний сервіс «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» («ЗІР») Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України – це «живий» інформаційний ресурс, яким можна скористатись у будь-який зручний час. Інформація на цьому сервісі оновлюється щоденно та містить запитання – відповіді, письмові консультації, нормативні документи та інформаційні матеріали з питань оподаткування, митної справи та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС. За допомогою «ЗІР» платники податків мають можливість оперативно у будь-який час та у зручній формі ознайомитись із:

- відповідями на запитання, у тому числі, з якими найчастіше звертаються суб’єкти господарювання та громадяни до ДФС, у розділах «Актуальні запитання», «Запитання-відповіді з Бази знань» та «Письмові консультації»;

- нормативно-правовими, розпорядчими документами та іншою довідковою інформацією, термінами подання звітності та сплати податків і зборів у розділах «Нормативні та інформаційні документи», «Останні зміни в законодавстві», «Необхідно знати».

     Крім того, розділ «Інтерактивна мапа» дозволяє користуватися можливістю покрокового пошуку інформації за напрямами «Митна справа», «Єдиний соціальний внесок» та «ПДФО».

Розділ «Контакт-центр ДФС» містить інформацію щодо отримання суб’єктами господарювання та громадянами інформаційних послуг засобами телефонного зв’язку в режимі оn–line, залишення усних звернень громадян, відповідно до Закону України «Про звернення громадян», надсилання електронних листів до ІДД ДФС тощо. Розділ «Сервіс «Пульс» містить інформацію для суб’єктів господарювання та громадян щодо порядку роботи сервісу «Пульс» і пам’ятку користувача.

Адреса розміщення ресурсу: http://zir.sfs.gov.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Які соціально-економічні проблеми для Вас особисто найбільш гострі?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень