РОЛЬ РДА У ДЕРЖАВНОМУ РИНКОВОМУ НАГЛЯДІ ТА СТАН ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПИТАНЬ ДОДЕРЖАННЯ ВИРОБНИКАМИ ТА РОЗПОВСЮДЖУВАЧАМИ НЕХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ НЕХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ

РОЛЬ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У ДЕРЖАВНОМУ РИНКОВОМУ НАГЛЯДІ ТА СТАН ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПИТАНЬ ДОДЕРЖАННЯ ВИРОБНИКАМИ ТА РОЗПОВСЮДЖУВАЧАМИ  НЕХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК НЕХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ

Державний ринковий нагляд це діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам

З метою:

- гармонізації національного законодавство у сфері ринкового нагляду із законодавством Євросоюзу, 

- посилення ефективності механізму захисту прав споживачів шляхом здійснення нагляду за безпечністю введеної в обіг на українському ринку продукції,

- запровадження ефективного механізму відповідальності виробника, постачальника або продавця небезпечної продукції залежно відступеня його вини,

- підвищення прозорості постачань введеної в обіг продукції,

- посилення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання,

- забезпечення  результативної взаємодії місцевих державних адміністрацій з органами ринкового нагляду 

другого  грудня 2010 року  Верховною Радою України прийнято два взаємодоповнюючих та взаємопов’язаних між собою Законів № 2735 «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та № 2736 «Про загальну безпечність нехарчової продукції», а також Закон України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції».

Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (далі — Закон № 124-VIII) дано визначення терміну "технічне регулювання":

Технічне регулювання – правове регулювання відносин у сфері визначення та виконання обов'язкових вимог до характеристик продукції або пов'язаних з ними процесів та методів виробництва, а також перевірки їх додержання шляхом оцінки відповідності та/або державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції чи інших видів державного нагляду (контролю).

Таким чином, державний ринковий нагляд і контроль продукції є складовою частиною системи технічного регулювання, мета якого – забезпечення відповідності продукції, що вже перебуває в обігу на ринку, вимогам технічних регламентів та відсутності загроз для безпечності, здоров'я або будь-якого іншого аспекту захисту суспільних інтересів.

Позитивними рисами системи державного ринкового нагляду, є те, що він:

Не доповнює, а замінює існуючу систему державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, яка базується на здійсненні контролю не характеристик продукції, а процесів її виробництва;

Запроваджує європейський підхід до здійснення контролю та нагляду за вже виготовленою продукцією, тобто перенесення його зі стадії виробництва, на стадію введення її в обіг на ринку, що дає змогу суттєво зменшити втручання державних органів у діяльність суб'єктів господарювання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд» (далі – постанова № 1069), що набрала чинності 20.06.2017 до сфери відповідальності Держпраці віднесені такі види продукції:

  1. Прості посудини високого тиску;
  2. Ліфти і запобіжні комплектувальні вироби;
  3. Канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки;
  4. Обладнання, що працює під тиском;
  5. Засоби індивідуального захисту;
  6. Вибухові матеріали промислового призначення;
  7. Обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі;
  8. Машини та устаткування;
  9. Пересувне обладнання, що працює під тиском;
  10.  Знаки безпеки і захисту здоров'я працівників.

Постановою КМУ № 1069, яка набрала чинності з 20.06.2017, сферу відповідальності Держпраці збільшено з 7 до 10 видів продукції.

Сфери відповідальності Держпраці доповнено наступними видами продукції: машин і устаткування, пересувне обладнання, що працює під тиском та обладнання для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі.

    З метою реалізації державної політики в сфері  державного ринкового нагляду  та поліпшення організації роботи з профілактики  та запобігання випадкам  виробничого та невиробничого травматизму в області внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції Управлінням Держпраці у Черкаській області проведено:

- спільну нараду з представниками Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області, Федерації профспілок Черкаської області та Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністраціїрішенням якої зобов’язано Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації забезпечити виконання п. 6   Порядку розслідування та облікунещасних випадків невиробничого характеру затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 щодо надсилання лікувально-профілактичними закладами області, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків, що сталися внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції протягом доби письмового повідомлення до Управління Держпраці у Черкаській області про кожний такий  випадок.

- семінар-наради за участю посадових осіб лікувально-профілактичних закладів області.

Але всі ці заходи не дадуть необхідного ефекту без  активізації роботи з  питань державного ринковий нагляду на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці районних державних адміністрацій у межах і формах, регламентованих Законом України Про місцеві державні адміністрації (далі – Закон).   

 

Заходи ринкового нагляду

1. Заходами ринкового нагляду є:

      1) перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування);

      2) обмежувальні (корегувальні) заходи, що включають:

      а) обмеження надання продукції на ринку;

      б) заборону надання продукції на ринку;

      в) вилучення продукції з обігу;

      г) відкликання продукції;

      3) контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;

      4) попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція.

Щодо продукції, яка перебуває у споживачів (користувачів) застосовуються такі заходи ринкового нагляду:

      1) обмеження надання продукції на ринку, передбачені пунктом 1 частини першої статті 30 цього Закону;

      2) відкликання продукції.

Органи ринкового нагляду проводять планові та позапланові перевірки характеристик продукції.

      Планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції, а позапланові - у розповсюджувачів та виробників такої продукції.

 

Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів органів ринкового нагляду та посвідчень (направлень) на проведення перевірки.

знаку відповідності технічним регламентам

Перевірка характеристик продукції може бути невиїзною (за місцезнаходженням органу ринкового нагляду) або виїзною.

За результатами перевірки характеристик продукції посадова особа, яка здійснює ринковий нагляд, складає акт .

Особливості проведення перевірок характеристик продукції у її розповсюджувачів

       Органи ринкового нагляду проводять перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів:

      1) планові - згідно із секторальними планами ринкового нагляду;

      2) позапланові:

      а) за зверненнями споживачів (користувачів) відповідної продукції, а також органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), у яких міститься інформація про розповсюдження продукції, що завдала шкоди суспільним інтересам чи має недоліки, що можуть завдати такої шкоди, і відсутня інформація, за якою виробника такої продукції може бути ідентифіковано, але міститься інформація, за якою може бути встановлено розповсюджувача, у якого було придбано (виявлено) таку продукцію;

      б) у разі якщо під час перевірки характеристик продукції у виробника відповідної продукції виробник доведе що:

      він не вводив в обіг продукцію, що є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам;

      продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам внаслідок дій чи бездіяльності розповсюджувача (розповсюджувачів) такої продукції.

      У випадках, зазначених у підпункті "б" пункту 2 цієї частини, встановлюється за ланцюгом постачання продукції особа, яка ввела таку продукцію в обіг, та особа, внаслідок дій чи бездіяльності якої продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам.

Під час невиїзної перевірки характеристик продукції, перевірці підлягають такі документи (їх копії) та інформація:

1) декларація про відповідність;

2) супровідна документація, що додається до відповідної продукції (включаючи інструкцію щодо користування продукцією);

3) загальний опис продукції та схема (креслення) конструкції виробу, а також повний склад технічної документації на відповідну продукцію, передбачений технічним регламентом;

4) документи щодо системи якості чи системи управління якістю;

5) висновки експертиз та протоколи випробувань зразків відповідної продукції, відібраних (узятих) у межах здійснення ринкового нагляду і контролю продукції;

6) документи, що дають змогу відстежити походження відповідної продукції та її подальший обіг (договори, товарно-супровідна документація тощо);

7) документи і матеріали щодо стану виконання суб'єктом господарювання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, у тому числі в межах моніторингу дій суб'єктів господарювання, що вживаються ними для вилучення відповідної продукції з обігу та/або її відкликання;

8) повідомлення та інша інформація, надана суб'єктами господарювання, органами доходів і зборів, органами з оцінки відповідності згідно з положеннями цього Закону та Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" ;

9) інші документи та матеріали, звернення, одержані органами ринкового нагляду відповідно до положень цього Закону та Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" .

 

Під час виїзної перевірки характеристик продукції може проводитися перевірка вищезазначених документів (їх копій) та інформації,  а також обстеження, відбір і експертиза (випробування) зразків продукції.

Згідно частини другої статті 24 Закону України Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, під час проведення перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів на підставах, визначених пунктом 1 і підпунктом "а" пункту 2 частини першої цієї статті:

1) на початковому етапі перевірки об'єктами перевірки є:

а) наявність на продукції знака відповідності технічним регламентам (у тому числі ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності), якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання правил застосування і нанесення знака відповідності технічним регламентам;

б) наявність супровідної документації, яка має додаватися до відповідної продукції (зокрема інструкція з користування продукцією), етикетки, маркування, інших позначок, якщо це встановлено технічними регламентами, та їх відповідність встановленим вимогам;

в) наявність декларації про відповідність, якщо згідно з технічним регламентом на відповідний вид продукції продукція при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією;

2) на наступних етапах перевірки можуть бути проведені:

а) обстеження зразків відповідної продукції та ідентифікація виробника продукції;

б) відбір та експертиза (випробування) зразків продукції (у разі якщо є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам).

Під час проведення перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів на підставах, визначених підпунктом "б" пункту 2 частини першої цієї статті, об'єктом перевірки є документи, що містять інформацію про походження продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, та її подальший обіг (договори, товарно-супровідна документація тощо). Якщо розповсюджувач протягом узгодженого з органом ринкового нагляду строку не надав йому зазначені документи, такий розповсюджувач вважається особою, що ввела цю продукцію в обіг. Під час перевірки характеристик продукції на підставі, визначеній в абзаці третьому підпункту "б" пункту 2 частини першої цієї статті, орган ринкового нагляду також проводить перевірку умов зберігання відповідної продукції.

 

 Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Постанови, які визначають основні засади, процедури здійснення нагляду за безпекою продукції, яка вже розміщена на ринку та порядки функціонування інформаційних систем ринкового нагляду, що регулюють відносини в цій сфері:

 

постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень»;

постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1398  «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї» ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1403 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердеження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здіснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»

постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №921 Порядок відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)

наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 11.06.2012 № 690 «Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду», яким затверджено  типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду

 

Види продукції

які належать до сфери відповідальності Держпраці:

8. Прості посудини високого тиску 

постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1025 ( відмінено від 25 березня 2009 р. N 268 )"Про затвердження Технічного регламенту (безпеки) простих посудин високого тиску" 

9. Ліфти і запобіжні комплектувальні вироби 

постанова Кабінету Міністрів України від від 21 червня 2017 р. № 438 ( відмінено 22 квітня 2009 р. N 465)  "Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів  " 

10. Канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки 

постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. N 1076 "Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів" 

11. Обладнання, що працює під тиском 

постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 35 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском" 

12. Засоби індивідуального захисту 

постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 761 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" 

13. Вибухові матеріали промислового призначення 

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" 

14. Обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі 

постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055  (відмінено 8 жовтня 2008 р. N 898 )"Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних (ому ) середовищах (і)" 

15. Машини та устаткування 

постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 62 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин" 

16. Пересувне обладнання, що працює під тиском 

постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 967 "Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском" 

17. Знаки безпеки і захисту здоров’я працівників 

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1262 "Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників" 

 

Завідувач сектору експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг                              В. І. Юрченко

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Які соціально-економічні проблеми для Вас особисто найбільш гострі?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень