Відділ освіти, охорони здоров'я, культури, спорту Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області

Відділ освіти, охорони здоров'я, культури, спорту Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області

 

Місце знаходження:

20202, м. Звенигородка, просп. Шевченка, 68

тел.:21066, факс: 22088

Графік роботи:

понеділок-четвер з 8-00 до 17-15;

п’ятниця  з 8-00 до 16-00, 

обідня перерва з 13-00 до 14-00.

Начальник відділу –  Коваль Лариса Вікторівна , тел. 21066

Е-mail: zvosvita@ukr.net

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Адреса, телефон

Дні прийому

Години прийому

Коваль Лариса Вікторівна

Начальник відділу

м. Звенигородка,
пр. Шевченка, 68, каб. 207,
т. 2 10 66

Щопонеділка

10:00-13:00

14:00-16:00

 

 

 

 

9:00-13:00

15:00-19:00

 

Основні завдання відділу:

 • Організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури, молоді та спорту України, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів департаментів та управлінь облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • Участь у реалізації на території району державної політики у сфері освіти, культури, охорони здоров’я та спорту;
 • Забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • Аналіз стану розвитку галузей освіти, охорони здоров’я, культури, спорту у межах району та здійснює контроль за виконанням повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;
 • Прийняття участі у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
 • Прийняття участі у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • Прийняття участі у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • Участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • Прийняття участі у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для розгляду на сесії міської та районної ради;
 • Підготовка самостійних або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;
 • Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • Підготовка (прийняття участі у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;
 • Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації;
 • Постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • Забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • Прийняття участі у вирішені відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • Забезпечення захисту персональних даних;
 • Здійснення передбачених законодавством галузевих повноважень; забезпечення  розвитку системи формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • Сприяння структурним підрозділам районної державної адміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України в районі, виконкомам сільських рад у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями;
 • Реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду і віросповідання;
 • Сприяння гармонізації міжнаціональних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з Україною;
 • Сприяння гармонізації міжконфесійних відносин;
 • Забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин свободи світогляду і віросповідання.

 

У сфері  освіти:

 • Участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у галузі освіти, наукової, інноваційної діяльності;
 • Координація розвитку системи освіти з метою формування розбудови безпечного і здорового освітнього середовища;
 • Визначення потреб компонента навчання у розвитку та удосконаленні мережі навчальних закладів;
 • Здійснення контролю в межах своїх повноважень в умовах реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників навчальних закладів та установ освіти; 
 • Моніторинг стану здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та їх індивідуальних здібностей і можливостей;
 • Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;
 • Здійснення контролю за дотриманням законодавчих актів з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;                                                                                             
 • Забезпечення моніторингу у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • Формування регіональної політики в галузі освіти, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток  району;
 • Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;
 • Сприяння інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
 • Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
 • Здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері освіти у межах своїх повноважень;
 • Координація діяльності закладів, установ, організацій та підприємств сфери освіти усіх форм власності.

 

У сфері охорони здоров’я:

 • Забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я у районі;
 • Здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров’я у межах своїх повноважень;
 • Координація діяльності закладів, установ, організацій та підприємств сфери охорони здоров’я усіх форм власності, пов’язаної з наданням лікувально- профілактичної допомоги населенню району;
 • Участь у прогнозуванні розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
 • Ефективне психологічне забезпечення щодо проведення тренінгів в наданні медичної допомоги в сфері охорони здоров’я у межах своїх повноважень.

У сфері спорту:

 • Забезпечення реалізації на території району державної політики з питань фізичної культури і спорту, в частині сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефолімпійського  руху;
 • Виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення, фізичною культурою і спортом, рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
 • Підтримка та розвиток творчих, талановитих, обдарованих дітей та молоді, в організації відпочинку і дозвілля;
 • Сприяння фізичному розвитку в удосконаленні форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;
 • Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення із залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
 • Залучення до організації проведення спортивних та інших заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
 • Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;
 • В межах своїх повноважень проводити організацію контролю за проведенням заходів з фізичної культури та спорту в районі у використанні фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;
 • Дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;
 • Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань фізичної культури та спорту, здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів – інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців фізичної культури і спорту;
 • В межах повноважень  координувати роботу самодіяльного масового спорту осіб з інвалідністю, ветеранів в сприянні розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
 • Проводити контроль за дотриманням законодавства з питань фізичної культури і спорту;
 • Залучати до підготовки пропозицій та проектів програм з питань розвитку фізичної культури та спорту району інші органи виконавчої влади.

У сфері культури:

 • Забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини в частині об’єктів історії, археології та монументального мистецтва, національної музейної політики, бібліотечної справи, позашкільної освіти;
 • Забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх  видів культурних послуг і культурної діяльності;
 • Розроблення і здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження та розвитку культури української нації та національних меншин;
 • Здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • Аналіз стану та тенденцій культурного розвитку у межах району та вживання заходів щодо усунення недоліків;
 • Сприяння у загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванні цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванні високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
 • Сприяння у відродженні та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності;
 • Сприяння у збереження культурної спадщини;
 • Забезпечення захисту прав творчих працівників, соціального захисту працівників культури.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень