Про сімейний патронат в Україні, — інформує служба у справах дітей

Дата: 08.11.2021 12:17
Кількість переглядів: 236

В Україні відповідно до Закону України від 26.01.2016 року  № 936-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми“ запроваджено нову форму сімейного виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, якою передбачено надання комплексу послуг з тимчасового догляду та виховання дітей в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, батьками складних життєвих обставин або на період прийняття рішення про набуття дитиною статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

 

         В серпні 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 893 Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною“, яка регулює Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування  дитини в сім’ї патронатного вихователя, в якій затверджено Типовий договір про патронат над дитиною а також висвітлюється Порядок оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

 

1. Що таке патронат?

         Патронат над дитиною згідно із  статтею 252 Сімейного кодексу України це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

2. Яка мета патронату над дитиною?

         Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

3. Що це дасть для дитини?

         Безпеку, догляд, виховання та реабілітацію дитини в умовах сім’ї, підтримане спілкування з рідними а в разі неможливості повернення до біологічної родини – пошук для дитини нової сім’ї.

4. Що це дасть батькам дитини?

         Можливість усунути складні життєві обставини, вирішити наявні проблеми, отримати професійний соціальний супровід, що загалом сприятиме підвищенню батьківського потенціалу та воз’єднанню родини.

 

5. Що це дасть для України?

         Утвердить сімейні цінності, забезпечить умови для деінституалізації дітей, які через складні життєві обставини не можуть проживати у власних родинах.

6. Хто такий патронатний вихователь?

         Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї. Сім’я патронатного вихователя - це сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.

7. Діти яких категорій можуть бути влаштовані під патронат?

         До сім’ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї та які перебувають у складних життєвих обставинах, що негативно впливають чи можуть вплинути на їх життя, здоров’я та розвиток, в тому числі:

діти, які залишилися без батьківського піклування, в тому числі ті, які перебувають у закладі охорони здоров’я, тимчасово влаштовані в сім’ю громадян, центр соціально-психологічної реабілітації дітей або до закладу інституційного догляду та виховання дітей згідно з пунктом 31 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від               24 вересня 2008 р. № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини“;

діти, які перебували в інших формах сімейного виховання;

малолітні/неповнолітні вагітні чи малолітні/неповнолітні породіллі з немовлям, які залишилися без батьківського піклування або перебувають у складних життєвих обставинах.

Загальна кількість дітей, влаштованих до сім’ї патронатного вихователя, визначається наявністю умов для проживання, догляду, виховання та реабілітації кожної такої дитини, зазначених у договорі про умови запровадження патронату.

Між влаштуванням дитини до сім’ї патронатного вихователя обов’язковим є період не менше трьох календарних днів для здійснення патронатним вихователем санітарно-гігієнічних процедур у його помешканні.

 

8. Хто може бути ініціатором влаштування дитини під патронат?

         Ініціатором влаштування дитини під патронат можуть бути: батьки чи один із батьків дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах; сама дитина; соціальний працівник, який супроводжує сім’ю, що опинилася в складних життєвих обставинах; працівник служби у справах дітей; вчитель, шкільний соціальний педагог чи психолог, лікар, дільничний міліціонер, інший фахівець соціальної сфери; будь-який громадянин чи установа, які виявили дитину в складних життєвих обставинах.

9. Який термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя?

    Строк перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців і встановлюється органом опіки та піклування за результатами розгляду питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини та з урахуванням результатів оцінки рівня безпеки або оцінки потреб сім’ї/особи. Орган опіки та піклування у разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя понад зазначений строк, може прийняти рішення про його продовження не більш як до шести місяців відповідно до висновку міждисциплінарної команди.

 

10. Хто може стати кандидатом у патронатні вихователі?

    Кандидатом у патронатні вихователі може бути особа, яка виявила бажання виконувати обов’язки патронатного вихователя на професійній основі, а також має:

    повнолітнього члена сім’ї (чоловік або дружина, син чи донька, інший член сім’ї) чи повнолітню особу, які проживають на спільній житловій площі з кандидатом у патронатні вихователі, готові бути добровільним помічником кандидата у патронатні вихователі та разом з ним пройти навчання і надавати допомогу патронатному вихователю у догляді за дитиною, влаштованою до сім’ї патронатного вихователя (далі - добровільний помічник);

    належні житлово-побутові умови за місцем свого фактичного проживання, у тому числі наявність окремої кімнати (крім прохідних кімнат, кімнат мансардного або підвального типу) та побутових зручностей.

11. Які основні завдання патронатних вихователів? 

         Забезпечення догляду, виховання, збереження життя та здоров’я дитини в період її перебування в патронатній сім’ї; соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини; створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю і здоров’ю дитини; підготовка дитини до повернення в біологічну сім’ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.

 

12. Які права патронатних вихователів?

         Патронатний вихователь згідно з договором про патронат має право:

1) звернутися до органу опіки та піклування з питанням необхідності дооблаштування помешкання за місцем проживання сім?ї патронатного вихователя в разі влаштування більше двох дітей, дітей з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю, малолітньої/неповнолітньої вагітної чи малолітньої/неповнолітньої породіллі з немовлям;

2) організувати у прийнятний для себе спосіб навчальний, виховний та розвивальний простір для дитини, влаштованої до сім?ї патронатного вихователя, в помешканні за місцем проживання  сім?ї патронатного вихователя;

3) доручати добровільному помічнику виконувати окремі заходи щодо догляду за дитиною, влаштованою до сім?ї патронатного вихователя, та визначати спосіб та умови їх здійснення;

4) отримувати консультації з питань особливостей догляду за дитиною, влаштованою до сім’ї патронатного вихователя, формування режиму дня, організації виховного процесу та розвивального простору від працівників закладів освіти, охорони здоров’я, інших закладів, установ та організацій, що надають соціальні послуги дітям і сім’ям з дітьми;

5) отримувати консультації психолога для влаштованих чи власних дітей патронатного вихователя у процесі надання послуги патронату над дитиною та після завершення ведення випадку;

6) отримувати супервізійну підтримку (індивідуальну чи групову) за запитом або відповідно до плану, але не рідше ніж один раз на рік;

7) ініціювати розгляд міждисциплінарною командою питань щодо забезпечення прав та представлення інтересів дитини, її сім’ї або фактів, що стали відомими у процесі перебування дитини у сім?ї патронатного вихователя;

8) звертатися до відповідних органів, установ та організацій щодо забезпечення дотримання прав дитини, задоволення її потреб, залучення (на безоплатній чи платній основі) додаткових спеціалістів, послуги яких визначені в індивідуальному плані соціального захисту дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя;

9) отримувати з державного бюджету у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 р. № 893 „Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною“, через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення:

соціальну допомогу на утримання кожної дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя;

оплату послуги патронату над дитиною в період перебування дитини у сім?ї патронатного вихователя (далі - грошове забезпечення);

здійснення видатків на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 178;

грошове забезпечення за надання консультативної підтримки батькам/законним представникам, до яких повернулася дитина;

грошове забезпечення за час надання послуги патронату над дитиною понад три місяці з розрахунку один оплачуваний день за кожний тиждень фактичного надання послуги патронату над дитиною після одночасного вибуття всіх дітей, влаштованих до сім’ї патронатного вихователя (завершення ведення випадку);

10) отримати з відповідного місцевого бюджету резервні кошти для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя;

11) використовувати резервні кошти у разі затримки виплати соціальної допомоги з державного бюджету;

12) ініціювати перегляд умов цього договору органом опіки та піклування, його доповнення, внесення змін чи розірвання, в тому числі вносити пропозиції щодо заміни добровільного помічника.

 

13. Які основні обов’язки патронатних вихователів?

Патронатний вихователь зобов’язаний:

1) укладати з органом опіки та піклування договір про патронат над дитиною на кожний випадок дитини, влаштованої до його сім’ї;

2) брати участь у підготовці проектів договорів про патронат над дитиною;

3) створювати для дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, належні умови проживання, догляду, виховання та реабілітації з урахуванням її потреби у розвитку відповідно до віку та індивідуальних особливостей;

4) нести персональну відповідальність за життя та здоров’я кожної дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, дбати про її індивідуальність, безпеку та захист;

5) забезпечити дитині, влаштованій до сім’ї патронатного вихователя, доступ до соціальних, освітніх, медичних та реабілітаційних послуг, сприяти поліпшенню її соціальних навичок;

6) піклуватися про моральний і фізичний стан дитини,  влаштованої до сім’ї патронатного вихователя;

7) підбирати та використовувати методи взаємодії, які позитивно впливають на емоційний стан дитини,  влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, з урахуванням рекомендацій батьків/законних представників (у разі влаштування дитини за їх заявою) та спеціалістів, залучених до надання послуг такій дитині;

8) здійснювати свої обов’язки у спосіб, який унеможливлює приниження честі та гідності дитини та виключає застосування насилля, різних форм жорстокого поводження з дитиною, в тому числі добровільним помічником.

 

         З питань створення та функціонування сім’ї патронатного вихователя просимо звертатися до служб у справах дітей, які діють при кожній територіальній громаді Звенигородського району.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора