Звенигородська районна державна адміністрація
Черкаська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Відділ освіти, охорони здоров'я, культури, спорту Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області

Відділ освіти, охорони здоров'я, культури, спорту Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області

 

Місце знаходження:

20202, м. Звенигородка, просп. Шевченка, 68

тел.: +38(04740) 2-10-66, факс: +38(04740) 2-20-88

Графік роботи:

понеділок-четвер з 8-00 до 17-15;

п’ятниця  з 8-00 до 16-00, 

обідня перерва з 13-00 до 14-00.

Начальник відділу –  Бадін Альона Андріївна,                            тел. +38(04740)21066

Е-mail: zvosvita@ukr.net

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Адреса, телефон

Дні прийому

Години прийому

Коваль Лариса Вікторівна

Начальник відділу

м. Звенигородка,
пр. Шевченка, 68, каб. 207,
т. 2 10 66

Щопонеділка

10:00-13:00

14:00-16:00

       

9:00-13:00

15:00-19:00

 

Основні завдання відділу:

 • Організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури, молоді та спорту України, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів департаментів та управлінь облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • Участь у реалізації на території району державної політики у сфері освіти, культури, охорони здоров’я та спорту;
 • Забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • Аналіз стану розвитку галузей освіти, охорони здоров’я, культури, спорту у межах району та здійснює контроль за виконанням повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;
 • Прийняття участі у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
 • Прийняття участі у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • Прийняття участі у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • Участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • Прийняття участі у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для розгляду на сесії міської та районної ради;
 • Підготовка самостійних або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;
 • Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • Підготовка (прийняття участі у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;
 • Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації;
 • Постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • Забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • Прийняття участі у вирішені відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • Забезпечення захисту персональних даних;
 • Здійснення передбачених законодавством галузевих повноважень; забезпечення  розвитку системи формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • Сприяння структурним підрозділам районної державної адміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України в районі, виконкомам сільських рад у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями;
 • Реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду і віросповідання;
 • Сприяння гармонізації міжнаціональних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з Україною;
 • Сприяння гармонізації міжконфесійних відносин;
 • Забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин свободи світогляду і віросповідання.

 

У сфері  освіти:

 • Участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у галузі освіти, наукової, інноваційної діяльності;
 • Координація розвитку системи освіти з метою формування розбудови безпечного і здорового освітнього середовища;
 • Визначення потреб компонента навчання у розвитку та удосконаленні мережі навчальних закладів;
 • Здійснення контролю в межах своїх повноважень в умовах реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників навчальних закладів та установ освіти; 
 • Моніторинг стану здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та їх індивідуальних здібностей і можливостей;
 • Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;
 • Здійснення контролю за дотриманням законодавчих актів з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;                                                                                             
 • Забезпечення моніторингу у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • Формування регіональної політики в галузі освіти, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток  району;
 • Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;
 • Сприяння інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
 • Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
 • Здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері освіти у межах своїх повноважень;
 • Координація діяльності закладів, установ, організацій та підприємств сфери освіти усіх форм власності.

 

У сфері охорони здоров’я:

 • Забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я у районі;
 • Здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров’я у межах своїх повноважень;
 • Координація діяльності закладів, установ, організацій та підприємств сфери охорони здоров’я усіх форм власності, пов’язаної з наданням лікувально- профілактичної допомоги населенню району;
 • Участь у прогнозуванні розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
 • Ефективне психологічне забезпечення щодо проведення тренінгів в наданні медичної допомоги в сфері охорони здоров’я у межах своїх повноважень.

У сфері спорту:

 • Забезпечення реалізації на території району державної політики з питань фізичної культури і спорту, в частині сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефолімпійського  руху;
 • Виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення, фізичною культурою і спортом, рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
 • Підтримка та розвиток творчих, талановитих, обдарованих дітей та молоді, в організації відпочинку і дозвілля;
 • Сприяння фізичному розвитку в удосконаленні форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;
 • Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення із залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
 • Залучення до організації проведення спортивних та інших заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
 • Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;
 • В межах своїх повноважень проводити організацію контролю за проведенням заходів з фізичної культури та спорту в районі у використанні фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;
 • Дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;
 • Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань фізичної культури та спорту, здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів – інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців фізичної культури і спорту;
 • В межах повноважень  координувати роботу самодіяльного масового спорту осіб з інвалідністю, ветеранів в сприянні розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
 • Проводити контроль за дотриманням законодавства з питань фізичної культури і спорту;
 • Залучати до підготовки пропозицій та проектів програм з питань розвитку фізичної культури та спорту району інші органи виконавчої влади.

У сфері культури:

 • Забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини в частині об’єктів історії, археології та монументального мистецтва, національної музейної політики, бібліотечної справи, позашкільної освіти;
 • Забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх  видів культурних послуг і культурної діяльності;
 • Розроблення і здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження та розвитку культури української нації та національних меншин;
 • Здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • Аналіз стану та тенденцій культурного розвитку у межах району та вживання заходів щодо усунення недоліків;
 • Сприяння у загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванні цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванні високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
 • Сприяння у відродженні та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності;
 • Сприяння у збереження культурної спадщини;
 • Забезпечення захисту прав творчих працівників, соціального захисту працівників культури. 
 • ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти, охорони здоров’я, культури, спорту Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора