Звенигородська районна державна адміністрація
Черкаська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Відділ економіки та агропромислового розвитку Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області

Відділ економіки та агропромислового розвитку Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області

Місце знаходження:

20202, Черкаська обл.

м.Звенигородка,

проспект Шевченка, 68 каб.209  (2-й поверх).

Графік роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15;

                         п’ятниця  з 8-00 до 16-00,

                         обідня перерва з 13-00 до 14-00.

Контактний телефон: +38 (047-40) 2-10-66

Е-mail: cancelar@zvenrda.gov.ua

Начальник відділу –  Голосій Раїса Анатоліївна    

  

Основні функції та завдання:   

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, інших актів чинного законодавства України, розпоряджень обласної та районної держадміністрації, рішень обласної та районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку галузей економіки  району, проводить моніторинг та оцінку результативності реалізації державної  регіональної  політики;

3) розробляє прогнози  економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми  її  економічного і соціального розвитку на короткостроковий період,  забезпечує моніторинг основних показників їх реалізації;

4)  забезпечує організацію  розробки та подання для відбору на конкурсних засадах інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися  за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, грантових коштів та інших;

5) готує проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6)  бере участь у забезпеченні реалізації регуляторної діяльності та проводить моніторинг стану виконання заходів щодо дотримання чинного законодавства з питань реалізації державної регуляторної політики;

7) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

8) розробляє проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

9)  бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації , проєктів нормативно-правових актів, головними розпорядниками яких є інші структурні підрозділи;

10)  розглядає в установленому чинним законодавством порядку звернення народних депутатів України , депутатів місцевих рад та громадян;

11)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;   

12) бере участь у розробці плану роботи відділу на рік, готує пропозиції до плану роботи районної державної адміністрації на тиждень, місяць, квартал, рік;

13) готує звіти щодо виконання плану роботи районної державної адміністрації за квартал по питаннях, що відносяться до компетенції відділу.

 

В галузі державної політики розвитку агропромислового комплексу :

1) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного   сектора    району,   бере    участь  у визначенні  його  пріоритетів,   у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики;

2) розробляє та подає департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації пропозиції до проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області, забезпечує виконання завдань, визначених цією програмою, на території району;

3) бере участь у реалізації державної соціальної політики на селі та створенні сприятливих умов для розвитку сільських територій;

4) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

5) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань упровадження науково-технічних розробок, сприяє організації проведення в районі конкурсів якості продукції, товарів, робіт, послуг;

6) бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;

7) бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва;

8) вносить пропозиції до районної державної адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель;

9) проводить моніторинг стану цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення на території району, бере участь у здійсненні заходів щодо ефективного використання та збереження меліорованих систем;

10) координує здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель;

13) вносить пропозиції щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб у межах, визначених законом;

14) координує діяльність державних органів земельних ресурсів;

15) вносить пропозиції щодо використання  та  охорони  земель,  лісів,  надр, води, атмосферного повітря,  рослинного  і  тваринного  світу  та  інших природних ресурсів;

16) організовує роботу інформаційного характеру з розвитку насінництва, сортовипробування, розсадництва, карантинного режиму і захисту рослин та щодо забезпечення сільськогосподарських товаровиробників засобами  захисту рослин, мінеральними добривами, насіннєвим матеріалом, пально-мастильними матеріалами;

17) спрямовує діяльність районних організацій та установ агропромислового комплексу для вирішення питань розвитку сільського господарства, переробної промисловості та особистих господарств населення;

18) сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформ;

19) забезпечує виконання заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Міністерства розвитку економіки, торгівлі сільського господарства України законами України про державний бюджет на відповідний рік та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

21) реалізує разом із відповідними науково-дослідними і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового виробництва.

в галузі державної політики економічного і соціального розвитку:

1) аналізує стан i тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньо регіональної диференціації економічного i соціального розвитку регіону;

2) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

3) розробляє прогнози економічного i соціального розвитку району на середньостроковий період та програми його економічного i соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;

4) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного i соціального розвитку району на короткостроковий період;

5) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів i послуг;

6) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

7) готує пропозиції щодо:

погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

8) готує та подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм i їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

9) забезпечує виконання райдержадміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України „Про управління об’єктами державної власності“ та подає Департаменту регіонального розвитку Черкаської облдержадміністрації інформацію щодо:

фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління районної державної адміністрації;

 стану об’єктів державної власності, які належать до сфери управління районної державної адміністрації;

у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

1)забезпечує співробітництво структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району з профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями, сприяє розвитку соціального діалогу;

2) проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів та забезпечує зберігання копій;

3) проводить моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб – підприємців.

 

 ПОЛОЖЕННЯ про відділ економіки та агропромислового розвитку Звенигородської  районної державної адміністрації

                        

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора